Rekruttering

Vil du lære å spille et instrument?
Nøtterøy skolekorps har plass til flere musikanter!

Torsdag 1. juni kl 18:00
holder Nøtterøy Skolekorps informasjonsmøte på Oserød skole, for musikanter som vil begynne i korpset. Vi vil demonstrere de ulike instrumentene og informere om hva det gir å være medlem i korpset.

Nøtterøy skolekorps har plass til flere musikanter!
Vi rekrutterer nye musikanter fra 3. til 5. trinn, men er du eldre går det helt fint.

Aspirantkorpset øver på Oserød skole på torsdager kl. 17:30 –18:15. Alle aspiranter får også individuell opplæring på sitt instrument via Færder kulturskole.

I korpset vil du ikke bare lære å spille et instrument, du vil få nye venner, være med på konserter, sosiale arrangementer og turer.

Hvis du lurer på noe mer så kontakt oss på:

post@notteroyskolekorps.no

Jan Magnus Fredheim: 412 20 775

Tone Hovde: 413 65 726