Rekruttering

Vil du lære å spille et instrument?
Bli med i Nøtterøy Skolekorps!

Informasjonsmøte torsdag 2. september kl 18:00

Vi vil demonstrere de ulike instrumentene og informere om hva det gir å være medlem i korpset.

Nøtterøy skolekorps har plass til flere musikanter. Vi rekrutterer nye musikanter fra 3. til 5. trinn, men er du eldre går det helt fint.

Aspirantkorpset øver på Oserød skole torsdager kl. 17:30 – 18:15. Alle aspiranter får også individuell opplæring på sitt instrument via Færder kulturskole.

I korpset vil du ikke bare lære å spille et instrument, men vil få nye venner, være med på konserter, sosiale arrangementer og turer. Vi har plass til alle og har ingen reservebenk.

Dersom dere ikke har mulighet til å komme 2. september, kan dere melde dere på via kontaktskjema og vi tar kontakt med dere.    Hvis du lurer på noe mer så kontakt oss på:
    post@notteroyskolekorps.no
    Line Hallenstvedt Bjørvik (Leder) 962 28 750
    Randi Munkeby (Nestleder) 948 01 385