Korpset

Har du lyst til å begynne å spille et instrument? 
Det er alltid plass til nye medlemmer, og vi ønsker oss mange nye aspiranter. Håper du også vil begynne! 

Vi har opptak av nye musikanter en gang pr år, vanligvis i mai. Dersom du har lyst til å begynne i korpset eller ønsker mer informasjon,  kontakt oss gjerne på post@notteroyskolekorps.no.

Nøtterøy skolekorps består av ca. 90 medlemmer.
Medlemmene er fordelt på tre korps:
– Aspirantkorps
– Juniorkorps
– Seniorkorps

Første året som musikant er du i aspirantkorpset, andre- og tredjeåret i juniorkorpset og fra fjerdeåret i seniorkorpset. Vi øver på Oserød skole på torsdager. Dirigent for seniorkorpset er Tibor Szurcsik og dirigent for aspirant- og juniorkorpset er Anett Szurcsik. Marsjinstruktør er Tor André Stokness.

Nøtterøy skolekorps er opptatt av å spre musikkglede, og vi fokuserer på både konserter og masjering. Korpset har deltatt mange ganger i NM i masjering, og flere ganger gått helt til topps! Hvert år drar vi på korpsturer, og vi har vært både i inn – og utland. Les mer om NSK her.

Korps er gøy!