Korpset

Har du lyst til å begynne å spille et instrument? 
Det er alltid plass til nye medlemmer, og vi ønsker oss mange nye aspiranter. Håper du også vil begynne! 

Du trenger ikke kunne noter eller å spille et instrument fra før av, med i kontingenten er plass på kulturskolen hvor man får individuell opplæring med spillelærer. Du får også låne instrument, uniform og annet utstyr du trenger så lenge du går i korpset.

Vi har opptak av nye musikanter en gang pr år, vanligvis i mai, men det er mulig å finne løsninger ellers i året også. Dersom du har lyst til å begynne i korpset eller ønsker mer informasjon, kontakt oss gjerne på post@notteroyskolekorps.no.

Nøtterøy skolekorps består av ca. 90 medlemmer.
Medlemmene er fordelt på tre korps:
– Aspirantkorps
– Juniorkorps
– Seniorkorps

Førsteåret som musikant er du i aspirantkorpset, andre- og tredjeåret i juniorkorpset og fra fjerdeåret i seniorkorpset. Vi øver på Oserød skole på torsdager. Dirigent for seniorkorpset er Tibor Szurcsik og dirigent for aspirant- og juniorkorpset er Anett Szurcsik. Marsjinstruktør er Tor André Stokness.

Nøtterøy skolekorps er opptatt av å spre musikkglede, og vi fokuserer på både konserter og masjering. Korpset har deltatt mange ganger i NM i masjering, og flere ganger gått helt til topps! Hvert år drar vi på korpsturer, og vi har vært både i inn – og utland. Les mer om NSK her.

Korps er gøy!