VIL DU BEGYNNE I KORPS?Informasjonsmøte høsten 2022

Vi vil demonstrere de ulike instrumentene og informere om hva det gir å være medlem i korpset.

Nøtterøy skolekorps har plass til flere musikanter. Vi rekrutterer nye musikanter fra 3. til 5. trinn, men er du eldre går det helt fint.

Aspirantkorpset øver på Oserød skole torsdager kl. 17:30 – 18:15. Alle aspiranter får også individuell opplæring på sitt instrument via Færder kulturskole.

I korpset vil du ikke bare lære å spille et instrument, men vil få nye venner, være med på konserter, sosiale arrangementer og turer. Vi har plass til alle og har ingen reservebenk.

Dersom dere ikke har mulighet til å komme på informasjonsmøte, kan dere melde dere på via kontaktskjema og vi tar kontakt med dere.    Hvis du lurer på noe så kontakt oss på:
    post@notteroyskolekorps.no
    Line Hallenstvedt Bjørvik (Leder) 962 28 750