VIL DU BEGYNNE I KORPS? – Nøtterøy skolekorps har plass til flere musikanter!Informasjonsmøte torsdag 1. juni 2023 kl. 18:00 på Oserød skole

Vi vil demonstrere de ulike instrumentene og informere om hva det gir å være medlem i korpset.

Nøtterøy skolekorps har plass til flere musikanter. Vi rekrutterer nye musikanter fra 3. til 5. trinn, men er du eldre går det helt fint.

Aspirantkorpset øver på Oserød skole torsdager kl. 17:30 – 18:15. Alle aspiranter får også individuell opplæring på sitt instrument via Færder kulturskole.

I korpset vil du ikke bare lære å spille et instrument, men vil få nye venner, være med på konserter, sosiale arrangementer og turer. Vi har plass til alle og har ingen reservebenk.

Hvis du lurer på noe mer så kontakt oss på:

post@notteroyskolekorps.no

Jan Magnus Fredheim: 412 20 775

Tone Hovde: 413 65 726